Sponsor this Blog to Keep the beaches clean

I’m offering ad spaces in my blog, as below:
  • 300x150 (Sidebar) ad spaces for $10 per month
  • 125x125 (Sidebar) ad spaces for $5 per month. 
  • 660x90 (Below posts) ad spaces for $5 per month.
I also might post about your product/blog if I feel it is cohesive with what I blog about.

I’m interested in doing the occasional giveaway as well. Thanks for consideration.
I’d love to work with you.
Money will be spent on organizing the cleaning up beaches programs.
I hope to receive your support to contribute to these activities for printing slogans, billboards and tools to promote and use in waste sites.
You can contact via vietdao79@gmail.com or the contact form at the top of the blog.
----------------------------------------------------------------------------------------
Tài trợ cho Blog Vì Những Bãi Biển Sạch
 
Tôi là cung cấp không gian quảng cáo trong blog của tôi, như sau:
  • Banner300x150 (Sidebar) không gian quảng cáo với $ 10 mỗi tháng
  • Banner125x125 (Sidebar) không gianquảng cáo với $ 5 mỗi tháng.
  • Banner 660x90 (Dưới bài viết) không gian quảng cáo với $ 5 mỗi tháng.
Tôi cũng có thể đăng về sản phẩm của bạn / blog nếu tôi cảm thấy phù hợp với những nội dung trong blog của tôi.

Toàn bộ số tiền quảng cáo và tài trợ từ Blog sẽ được đưa vào Quỹ Bãi biển xanh để làm các chương trình dọn rác tại các bãi biển của Việt Nam. Tôi hy vọng nhận được trợ giúp của các bạn để tôi có thể có thêm kinh phí cho việc in ấn các bảng hướng dẫn, tờ rơi, dụng cụ cho mỗi sự kiện khi thực hiện các Chương trình dọn rác bãi biển.
Bạn có thể liên hệ qua vietdao79@gmail.com hoặc các hình thức liên lạc ở trên cùng của blog.

Hình ảnh những băng zôn, tờ rơi được gắn ở các địa điểm đã được dọn rác xong
0 comments:

Post a Comment

SEARCH - TÌM KIẾM

LABEL & TAGS

Animals (8) Beaches (21) Night (1) Photography (29) Portrait (2) Sceneries (17) Streetlife (7) Sunset (8) Travels (3) Vietnam (4)

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

Link Blogs/Websites

Ăn & Ngao du - TungXichLo