Đã nửa năm tôi ghé lại nơi này, mọi thứ dường như có thay đổi theo chiều hướng tốt làm cho tôi cảm thấy vui hơn. Phần vì việc làm của mình cũng có tác động phần nào đến thái độ của những người ngày đó cứ đứng nhìn tôi làm và tôi thấy nỗ lực của chính quyền nơi đây vì họ đã để ý đến những nơi tưởng chừng chẳng dùng vào mục đích gì như bãi hoang này.

Hãy bảo vệ môi trường, xin đừng xả rác bừa bãi.

A haft year, I came back here, things seem have changed in a good way to make me feel better. It's cleaner and trash is not littering to much. I think, my work is also partly affected the peoples, they were looking at me when I cleaned up this place. And I saw the efforts of the local government, because they are interested in environment in this place and have turned to the place seemed not used for any purpose as this abandoned place.

Keep your place clean, do not litteringNửa năm về trước tại nơi này
This place at a haft year ago (Xem thêm / See more at Những giọt mồ hôi)Time to relax :)

0 comments:

Post a Comment

SEARCH - TÌM KIẾM

LABEL & TAGS

Animals (8) Beaches (21) Night (1) Photography (29) Portrait (2) Sceneries (17) Streetlife (7) Sunset (8) Travels (3) Vietnam (4)

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

Link Blogs/Websites

Ăn & Ngao du - TungXichLo